Vážení hosté, prosíme Vás o dodržování těchto pravidel:

 • Nástup na ubytování od 15:00, klíče jsou v trezoru, je možné domluvit i jinak.
 • Čas uvolnění pokoje v den odjezdu je do 10:00, klíče od pokoje č. 1 a 2 nechat na kuchyňské lince, klíče od pokojů č. 3, 4, 5, 6 nechat ve dveřích z venku. Uvolnit pokoj v pozdějším čase je dovoleno pouze po předchozí domluvě s ubytovateli.
 • V pokoji nebo společenských prostorách není povoleno přemisťovat nábytek a zařízení bez souhlasu ubytovatele, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Při odchodu z pokoje prosím zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla.
 • Za škody způsobené na majetku penzionu hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho zvířetem odpovídá host v plné výši.
 • Je zakázáno do prostor penzionu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
 • Ve všech prostorách areálu je kouření přísně zakázáno a též konzumování alkoholu ve společných prostorách.
 • V době od 22:00 do 8:00 je povinnost dodržovat noční klid.
 • Penzion nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkovaná na placeném parkovišti a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů. Parkování v okolí penzionu zdarma.
 • Je zakázán vstup do privátních prostor.
 • Při opuštění budovy vždy uzamykat pokoje i vchodové dveře.
 • Společné prostory jsou monitorovány.
 • Během Vašeho pobytu respektujeme Vaše soukromí, a proto do pokojů nechodíme. Pokud budete mít zájem o výměnu ručníků nebo vynesení odpadkových košů, zašlete prosím SMS na 602 468 766.
 • Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem.

Váš penzion HAWWWRAN